Mit første forsøg på et portfolio

Mit første portfolio:

førbillede

Skab dit portfolio i HTML og CSS:

Opgaven gik ud på, at vi skulle med de færdigheder vi havde fået inden for CSS og HTML udvikle og designe vores helt eget virkende portfolio. Vores process for opgaven skulle dokumenteres på Github. Koden til projektet skulle være valid ifølge: validator.w3.org.


efterbillede

Feedback:

Mine lærer var ikke enige i min brug af skygger på mine billeder, de mente også jeg havde en for tyk font. samtidig havde jeg brugt et logo der afbilledet initialerne PH som kunne associeres med Poul Henningsen hvilket en lære gjorde mig opmærksom på.

Hvad rettede jeg op på?

Jeg lavede fonten tynd så den ikke virkede så sort og tyk. Jeg fjernede alle skygger på billederne i projektdelen og på forsiden. Jeg byttede mit PH logo ud med det H jeg har designet til mit nye portfolio, bare med en rund cirkel om. Jeg lavede siden responsiv, fordi jeg var ked af at aflevere projektet med en ikke fungerende mobilversion dengang.

Læring:

I dette projekt var det første gang jeg satte fingrene i frontend-udvikling. Jeg lærte meget i dette forløb, jeg har lært de vigtigste HTML tags og lært forskellige måder at style min side på ved hjælp af CSS. Metoden jeg brugte var med et eksternt style sheet. Under projektets proces brugte jeg meget id attributes, hvor jeg senere har fundet ud af at en class er meget bedre at bruge, da jeg kan navngive div'er der skal have den samme css styling, med den samme class og derfor sparre på kode.